סמסונג CLX8650 A4

מכונת צילום צבעונית למשרד:

מכונת צילום צבעונית רב-תכליתית מהירה מאוד – 48 צילומים לדקה, לנייר בגודל A4

להפקת כל סוגי המסמכים המשרדיים הנדרשים למשרד המודרני.

המכונה כוללת: צילום בצבע, מדפסת רשת צבעונית וסורק רשת צבעוני, עם דופלקס ופקס.

המכונה מאפשרת להדפיס ולסרוק מהטלפון הנייד/בלת חיבור דיסקאונקי

 למכונה צג מגע צבעוני גדול המאפשר הפעלה פשוטה ואינטראקטיבית. כמו ב-בסמארטפון

 המכונה מפיקה צבע ברמה מאוד גבוהה לתוצאות מקצועיות.